Információ

A Kővár elnevezés, mint ahogy azt pályázati címünk is mutatja, szimbolikus. A Zsoltárok Könyvének idézete (9., 10) pontosan így szól:


És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején.”


Mottónk jelzi a segítségnyújtásba vetett hitünket és elveinket, melyeket nem csak az akcióprogramokban, de a teljes program során érvényesíteni kívánunk.


A program 2013. november 1-én indult.Addig az egyik közreműködő egyesület székhelyét béreltük, így nem jelentünk meg közvetlenül a Havanna-lakótelep mindennapjaiban. 2014 augusztusától, hogy a kerületi önkormányzat segítségünkre volt, és helyiséget bérelhetünk itt a lakótelepen, közvetlen közel kerültünk azokhoz az emberekhez, akiknek információkkal, tanácsadással és programokkal szolgálunk.Az iroda a Jövő Ifjúságáért Egyesület szervezeti egysége.


Jövő Ifjúságáért Egyesület

1183 Teleki u. 61/a.

Idézet az iroda működési szabályzatából:


Az egyesületi szervezeti egység, továbbiakban az Iroda feladata, hogy információkat szolgáltasson, illetve segítséget nyújtson az egyesületi szakmai egységet megkeresők számára a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában. Segítse őket autonómiájuk, önmaguk iránti felelősségük kialakításában, hogy megtalálják helyüket a társadalomban, illetve életkorukból, szociális helyzetükből és társadalmi és kulturális különbségekből adódó hátrányaik csökkentésében.

Programjaival és az egyéni esetkezelésekkel, tanácsadásokkal, életpálya-tervezéssel, közösségépítéssel, készségfejlesztéssel, járuljon hozzá ahhoz, hogy kreatívabban, nyitottabban, fogékonyabban éljenek, támadjon bennük igény a lakóhelyi közösségben végzett munka, kortárs és lakótársi közösségekhez való tartozás iránt.


Az iroda céljai megvalósítása érdekében ágazati együttműködéseket köt, a jelzőrendszer részeként részt vesz a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer működésének támogatásában.


Az iroda és a hozzá kapcsolódó projektegységek működése során a projekt megvalósítói tevékenységüket a Szociális Munka Etikai Kódexe és az  Európa Tanács ajánlása, az Európai Ifjúsági Információs Charta, illetve a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége szakmai-etikai kódexe által meghatározott irányvonalak mentén, azok betartásával végzi.


Az iroda munkatársai ingyenes szolgáltatásaikkal, programjaikkal keddtől péntekig 11-19 óráig, szombaton 10 órától 14 óráig várja az érdeklődőket a Havanna u. 50. sz. alatt.