Végéhez közeledik a Hungária Értékpapír Zrt. „f. a.” felszámolójának hiánymegállapításra irányuló vizsgálata

Hungária Értékpapírnál folyamatban van az ügyfélegyeztetés, és a hiány megállapításának véglegesítése. Az ügyfelek gyorsabb kiszolgálása érdekében szeptember 1-vel a felszámoló új ügyfélszolgálat felállításáról gondoskodik. A folyamatban lévő vagyonfelmérést követően a Hungária károsultjai is hozzájutnak az őket megillető osztalékukhoz és a lejáró állampapír kifizetésekhez.

 Az adós társaság korábban tájékoztatta ügyfeleit arról, hogy - postai úton - aktualizált egyenlegközlőket kapnak, melyekre - szükség esetén az eltérés okát alátámasztó dokumentumok kíséretében - visszajelzést vár. A felszámoló ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az egyenlegközlő lapok jelentős része visszaérkezett, az adatok feldolgozása folyamatos, eltérések esetén ügyintézők keresik meg az ügyfeleket telefonon, elektronikus levélben és/vagy postai úton. A feldolgozási folyamat lezárását követően minden ügyfél kap visszaigazolást az igényére. Ezzel egyidejűleg az adós társaságnál keletkezett hiány pontos meghatározása is folyamatban van, azonban az ügyfelek jelentős számára tekintettel a felszámoló kéri a Tisztelt Ügyfelek türelmét és megértését.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a vagyonfelmérési vizsgálatok lezárását követően megkezdhető ügyféltulajdon kiadásának elősegítése érdekében előzetesen gondoskodjanak másik befektetési szolgáltatónál történő értékpapírszámla nyitásáról és az egyeztetések során jelöljék meg a későbbi transzferekhez szükséges adataikat.

Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket, hogy 2015. szeptember 1-jétől ügyfélszolgálat fog működni. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos részletes tudnivalókról rövid időn belül tájékoztatást nyújtunk. Előre jelezzük azonban, hogy az érintett ügyfelek telefonos vagy postai értesítést kapnak az azonosítás időpontjáról. Az előzetesen egyeztetett időpontban a Hungária Értékpapír Zrt. "f.a." ügyintézői fogadják az ügyfeleket személyes beazonosításra, ennek során az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni:

természetes személyek: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító igazolvány;

jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek: cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazott esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, a jelenlévő személy személyi igazolványa és lakcímkártyája;

Magyarországon vezetett értékpapírszámla meglétének igazolása, amely elengedhetetlen a transzferáláshoz;

az üzletszabályzat szerinti transzferdíj megfizetését igazoló dokumentum;

transzferálási formanyomtatvány, amelyet kitöltve, aláírva személyesen a megadott időpontban le kell adni.

Kérjük, hogy aki a telefonszámát nem adta le a Hungária Értékpapír Zrt. "f. a."-nál, az a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldve adja meg telefonos elérhetőségét a gyorsabb ügyintézés és a mielőbbi időpont egyeztetés érdekében.

A kiadás keretében sor kerül a meglévő értékpapírok vonatkozásában a felszámolási eljárás kezdő időpontját követően a Hungária Értékpapír Zrt. "f.a." pénzforgalmi számlájára beérkezett osztalékok kifizetésére is. Az osztalékok kifizetésével kapcsolatban a felszámolónak az alábbiakra kell figyelemmel lennie:

Amennyiben az osztalék fizetéssel érintett értékpapír maradéktalanul rendelkezésre áll, úgy a felszámolási eljárás kezdő időpontját (2015. április 22.) megelőzően beérkező osztalékokra vonatkozóan az ügyfeleknek pénzeszköz kiadására vonatkozó igénye áll fenn. Abban az esetben, ha a Hungária Értékpapír Zrt. "f.a."-nál jelenleg folyamatban lévő vagyonfelmérési vizsgálat alapján megállapíthatóvá válik, hogy az ügyfelek által elhelyezett pénzeszközökben hiány mutatkozik, azaz a fellelhető pénzeszközök nem biztosítanak teljes körű fedezetet az ügyfelek pénzköveteléseinek kielégítésére, a felszámolónak a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatásokról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 136. § (4) b) pontjában foglalt rendelkezések alapján devizanemenként, a jogszabályban előírt arányosítás szerint kell az ügyfelek részére kiadnia ezen pénzeszközöket is.

A felszámolási eljárás kezdő időpontját követően a hiánytalanul meglévő értékpapírok után beérkező osztalékok nem képezik a fentiek alapján a felszámolási eljárás kezdő időpontjára megképezendő úgynevezett pénz homogén csoportok részét, amelyből az ügyfelek csak arányosan nyerhetnek kielégítést, így az adott értékpapírral rendelkező ügyfelet illeti meg az adott értékpapír mennyiség vonatkozásában befolyt vagy esetlegesen még befolyó osztalék.

Azon osztalékfizetéssel érintett értékpapírok esetében pedig, amelyek nem állnak maradéktalanul rendelkezésre, az ügyfeleket az adott pénzügyi eszközre megképezetett homogén csoport alapján létrejövő arányosan kiadható eszközök után a fenti elvek szerint illeti meg a felszámolási eljárás kezdő időpontját megelőzően, valamint az azt követően befolyt vagy esetlegesen még befolyó osztalék.

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a felszámolási eljárás során lejáró diszkont kincstárjegyek, államkötvények vonatkozásában a lejárat után keletkezett pénzeszközök az osztalékokhoz hasonlóan nem képezik a homogén pénzcsoport részét, ezt a felszámoló elkülönítetten kezeli és a lejárt értékpapírok mennyiségének megfelelően az ügyfelekkel kiadáskor elszámol.