A Quaestor Értékpapír Zrt. „f. a.” felszámolója gyorsítja a meglévő pénzügyi eszközök kiadásának folyamatát

Nagyrészt befejeződött a QÉP nyilvántartásának elemzése, és ennek köszönhetően elkezdődhet a meglévő pénzügyi eszközök kiadása. Kiadásuk gyorsított eljárásban, az ügyfélállomány átruházásával történhet. Az ügyfeleknek ezzel párhuzamosan lehetőségük van arra, hogy kérjék a pénzügyi eszközök eltranszferálását, amelynek megvalósulása érdekében szeptember 1-vel új ügyfélszolgálatot állít fel a felszámoló.

A Quaestor Értékpapír Zrt. „f.a.” (továbbiakban: QÉP) vagyonának felmérése során megállapítást nyert, hogy 345 féle pénzügyi eszköz maradéktalanul rendelkezésre áll a KELER-nél vezetett értékpapírszámlán, így ezek ügyfeleknek történő kiadását megkezdheti a felszámoló.

További vizsgálat tárgyát képező, így még ki nem adható eszközök a következők:

pénzeszközök
állampapírok
Saxo Banknál elhelyezett eszközök
részvények: Bakonyi Erőmű, Gspark, BGF Trade, Aquincum Technológiai, Onconsult, Plasma Technology, Cancer Immunotherapy Solutions, Leakage Resistance, MedCoach, SECHAN TRA, Solgsoft
devizás vállalati kötvények: MOL2019 USD, OTPHB190916, OTPHBPERP112949, OTPOPUS

A fenti pénzügyi eszközökkel összefüggésben a felszámoló az ezekre vonatkozó vagyonfelmérési vizsgálat lezárását követően tud további tájékoztatás nyújtani.

A felszámoló a pénzügyi eszközök kiadását elsődlegesen állomány-átruházás keretében kívánja megvalósítani annak érdekében, hogy az ügyfelek minél gyorsabban és gördülékenyebben, törvényileg rendezett eljárásrend mentén, az érintett állományt összefogó keretek között jussanak a tulajdonukban álló eszközökhöz. Az állomány-átruházással kapcsolatos pályázat rövidesen kiírásra kerül, melyen hazai bankok és befektetési vállalkozások indulhatnak.

Mindemellett az állomány-átruházási eljárás lebonyolításának ideje alatt is megkezdődik a QÉP-nél korábban elhelyezett meglévő eszközök kiadása. Ennek érdekében legkésőbb 2015. szeptember 1-ig létrejön egy ügyfélszolgálat, melynek feladata az ügyfelek személyes azonosítása, ugyanis a kiadásra kizárólag ezt követően van lehetőség.

Az érintett ügyfelek telefonos vagy postai értesítést kapnak az azonosítás időpontjáról. Az előre egyeztetett időpontban a QÉP ügyintézői végzik az ügyfelek személyes beazonosítását, melynek során az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni:

természetes személyek: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító igazolvány

jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek: cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazott esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, a jelenlévő személy személyi igazolványa és lakcímkártyája

Magyarországon vezetett értékpapírszámla meglétének igazolása, amely elengedhetetlen a transzferáláshoz;

az üzletszabályzat szerinti transzferdíj megfizetését igazoló dokumentum;

transzferálási formanyomtatvány, amelyet kitöltve, aláírva személyesen a megadott időpontban le kell adni

Kérjük, hogy aki a telefonszámát nem adta le a QÉP-nél, az a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldve adja meg telefonos elérhetőségét a gyorsabb ügyintézés és a mielőbbi időpont egyeztetés érdekében.

Az értékpapírok fentiek szerinti, állomány-átruházásra és közvetlen kiadásra irányuló eljárása 13.480 ügyfelet érint, így kérjük szíves türelmüket.

A kiadás keretében sor kerül a meglévő értékpapírok vonatkozásában a felszámolási eljárás kezdő időpontját követően a Quaestor Értékpapír Zrt. "f.a." pénzforgalmi számlájára beérkezett osztalékok kifizetésére is. Az osztalékok kifizetésével kapcsolatban a felszámolónak az alábbiakra kell figyelemmel lennie:

Amennyiben az osztalék fizetéssel érintett értékpapír maradéktalanul rendelkezésre áll, úgy a felszámolási eljárás kezdő időpontját (2015. április 22.) megelőzően beérkező osztalékokra vonatkozóan az ügyfeleknek pénzeszköz kiadására vonatkozó igénye áll fenn. Abban az esetben, ha a QÉP-nél jelenleg folyamatban lévő vagyonfelmérési vizsgálat alapján megállapíthatóvá válik, hogy az ügyfelek által elhelyezett pénzeszközökben hiány mutatkozik, azaz a fellelhető pénzeszközök nem biztosítanak teljes körű fedezetet az ügyfelek pénzköveteléseinek kielégítésére, a felszámolónak a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatásokról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 136. § (4) b) pontjában foglalt rendelkezések alapján devizanemenként, a jogszabályban előírt arányosítás szerint kell az ügyfelek részére kiadnia ezen pénzeszközöket is.

A felszámolási eljárás kezdő időpontját követően a hiánytalanul meglévő értékpapírok után beérkező osztalékok nem képezik a fentiek alapján a felszámolási eljárás kezdő időpontjára megképezendő, úgynevezett pénz homogén csoportok részét, amelyből az ügyfelek csak arányosan nyerhetnek kielégítést, így az adott értékpapírral rendelkező ügyfelet illeti meg az adott értékpapír mennyiség vonatkozásában befolyt vagy esetleges még befolyó osztalék.

Azon osztalékfizetéssel érintett értékpapírok esetében pedig, amelyek nem állnak maradéktalanul rendelkezésre, az ügyfeleket az adott pénzügyi eszközre megképeztetett homogén csoport alapján létrejövő arányosan kiadható eszközök után illeti meg a fenti elvek szerint a felszámolási eljárás kezdő időpontját megelőzően, valamint az azt követően befolyt vagy esetlegesen még befolyó osztalék.