Elsőként a Karinthy, mint együttműködő partner

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Ez a 2013/2014. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti.

Annak érdekében, hogy a kerületben tanuló diákokat segítsük, elsősorban az egyes iskolákban e területért felelős pedagógust, intézményvezetőt kerestük a szervezetünknél felmerülő IKSZ keretében végezhető feladatokkal, együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatosan.

Nagy öröm bejelenteni azt, hogy elsőként a Karinthy Frigyes Gimnáziummal jött létre megállapodás e tekintetben, így a Karinthys diákok, amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, a Jövő Ifjúságáért Egyesületnél is végezhetnek közösségi szolgálatot.

Bízunk abban, hogy ez az együttműködés a diákok számára plusz lehetőségeket, tapasztalatokat jelent a jövőben