uszt

A szervezet által a projektben vállalt és megvalósítandó feladatok az alábbiak:

Akcióprogram kidolgozása és megvalósítása -
Négy ízben szeretnénk igényfelmérés alapján valószínűsíthetően szociális jellegű akciót végezni önkéntesek bevonásával, szakemberek irányításával

Együttműködési megállapodások száma
Önkormányzat, Katolikus Egyház, Református Egyház, Zsidó Hitközség, 3 civil szervezet, szociális intézmény (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) intézményekkel történő együttműködések megköztése

Közösségi együttműködést elősegítő közösségi, kulturális vagy szabadidős programok, tematikus klubok száma
Heti egy társadalom klub 2 órában 1 klubvezető és előadók – 50 db
Heti egy baba-mama klub védőnővel – 50 db
Heti egy hit és erkölcs klub – 50 db
Heti egy asztali-labdarúgó klub – 50 db
Kézműves játszóházak 14 db
Táncház 14 db

Közösségi együttműködést elősegítő szolgáltatások: tanácsadási órák száma
50 hét, heti 6 óra

Közösségi együttműködést elősegítő csoportos tájékoztató fórumok száma
Asszertivitás tréning                          3 alk.
Kommunikációs tréning                    3 alk.
Bűnmegelőzési előadás                      4 alk.              
drogprevenciós előadás                     4 alk.

összesen: 14 alkalom